0de710aa-c79d-4706-aa83-a19449c3e65c

Locuitorii din suburbii pot solicita ajutor la înregistrarea pentru compensarea cheltuielilor la plata energiei electrice și facturii la gaz  

10 noiembrie 2023

Din ziua lansării platformei online compensatii.gov.md şi până în prezent, asistenţii sociali comunitari din cadrul Direcţiilor teritoriale de asistenţă socială din subordinea DGAMS şi din Primăriile orașelor, satelor (comunelor) din componenţa municipiului Chişinău, precum şi bibliotecarii reţelei Bibliotecii Municipale ”B. P. Hașdeu”, au o implicare majoră şi directă în vederea asigurării înregistrării locuitorilor municipiului.

Astfel, cei care nu reușesc să se înregistreze online, individual, pot solicita înregistrarea asistată, prin depunerea unei cereri, completate pe suport de hârtie la asistenții sociali și bibliotecari.

Înregistrarea asigurată de către asistenții sociali comunitari se realizează doar în cazul următoarelor categorii de populație:

  •     solicitanții pentru care sursa principală de încălzire sunt combustibilii solizi (lemne, cărbuni);
  •     solicitanții care nu au conexiune la energia electrică;
  •     solicitanții care nu pot comunica un cod IDNP.

De asemenea, asistenții sociali și bibliotecari acordă suport pentru înregistrarea persoanelor/familiilor aflate în dificultate, care nu dispun de echipamente, nu au acces la internet sau nu au abilitățile necesare pentru a se înregistra individual pe platforma menţionată.

Pentru înregistrarea asistată se prezintă:

  • Actul de identitate al solicitantului şi a membrilor familiei;
  • Codul de identificare al consumatorului casnic din factură (factura la energia termică, electrică, gaze naturale, după caz).

La completarea cererii, solicitantul declară veniturile obținute de către fiecare membru al gospodăriei casnice, pentru fiecare lună din perioada mai-octombrie a anului în curs. În veniturile declarate se includ toate sursele, indiferent de proveniența acestora: salariile, prestațiile de asigurări sociale, dividendele, încasările din activitatea de antreprenoriat, ajutorul social și alte surse de venit.

Serviciile de înregistrare asistată vor fi disponibile lunar, până la data de 25 a fiecărei luni. Solicitanții au dreptul de a se înregistra în Sistemul Informațional “Vulnerabilitate Energetică”  o singură dată pe an.

Pentru ghidare sau la întâmpinarea unor dificultăți la înregistrarea cererii online, locuitorii mun. Chişinău, inclusiv cei din suburbii, pot apela la linia verde 0 8000 5000 sau să scrie un mesaj pe adresa de e-mail: suport@compensatii.gov.md.

Linia verde activează de luni până vineri, de la 10:00 până la 20:00, iar sâmbăta – de la 10:00 până la 16:00.