CRONOLOGIA BLOCAJULUI GUVERNULUI PE INVESTIȚIILE MUNICIPALE ÎN SUBURBII

Guvernul Republicii Moldova, prin Oficiul Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, a BLOCAT Dispozițiile Primarului General cu privire la investițiile în suburbiile municipiului Chișinău.

Acțiunile Cancelariei de Stat survin în pofida faptului că Consiliul Municipal Chișinău a aprobat decizia  nr. 23/2 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua”, prin care, potrivit pct. 23, a fost aprobată limita alocațiilor bugetare pentru lucrări de reparații și investiții capitale, conform anexei nr. 30, inclusiv pentru proiecte investiționale pentru dezvoltarea infrastructurii din suburbii în sumă totală de 140 de milioane de lei, cu mențiunea precum că „Lista obiectivelor care urmează a fi finanțate în anul 2023 va fi aprobată de către Primarul General al municipiului Chișinău, finanțarea cheltuielilor se va efectua în baza documentelor confirmative privind executarea lucrărilor”

Astfel, executarea prevederilor pct. 23 al deciziei nr. 23/2 „Cu privire la aprobarea bugetului municipal Chișinău pentru anul 2023 în lectura a doua”, a fost asigurată de către Primarul General al municipiului Chișinău, prin emiterea dispozițiilor.

Toate alocațiile financiare realizate în suburbii sunt făcute în baza discuțiilor pe care le-a avut Primarul General cu primarii din administrațiile publice locale de nivelul I. Investițiile alocate de Primăria Chișinău au fost solicitate de primari, care au fost delegați de locuitorii suburbiilor. Dispozițiile semnate de Primarul General, și care au fost blocate de puterea centrală, răspund necesităților populației din suburbii: proiecte de dezvoltare a infrastructurii rutiere, de modernizare a transportului public, extinderea și construcția rețelelor de apă și canalizare, modernizarea iluminatului public, reparația și construcția grădinițelor și școlilor, bibliotecilor, centrelor medicale și a infrastructurii sportive.

Administrația centrală a acționat perfid și ilegal prin decizia de a stopa finanțarea de către municipalitate a proiectelor vitale pentru locuitorii din suburbii.

Primăria Chișinău depune eforturi legale pentru a deconspira fărădelegile guvernării centrale în raport cu sutele de mii de locuitori din suburbii.

Mai jos vă propunem să urmăriți documentar toate actele emise de Primăria Chișinău cu privire la investițiile capitale în suburbii, documentele emise de Oficiul Teritorial al Cancelariei de Stat, ședința la Cancelaria de Stat, unde administrația Primăriei Chișinău și primarii din suburbii își expun pozițiile legale și acțiunile documentate ale Primăriei Chișinău cu privire la solicitările de deblocare.

Conferința de presă a viceprimarilor Irina Gutnic și Olga Ursu în care au fost prezentate deciziile CMC și legile care au stat la baza semnării Dispozițiilor de către Primarul General cu privire la investițiile în suburbii.

Declarațiile Primarul General cu privire la blocajul instituit de Cancelaria de Stat asupra investițiilor municipale în suburbii

Primăria Chișinău a inițiat procedura judiciară de a contesta notificarea Cancelariei de Stat